Ba giải pháp ứng dụng

Ba giải pháp ứng dụng

Ba giải pháp ứng dụng

Và nhiều cách ứng dụng khác nhau theo nhu cầu & trí tưởng tượng của mỗi doanh nghiệp

Hợp nhất giao tiếp

Hợp nhất

giao tiếp & công việc

Hợp nhất

giao tiếp & công việc

& công việc

Giao việc & làm việc tiện lợi

Quản lý và báo cáo sâu rộng

Chat trao đổi trực tiếp trên đầu việc

Hợp nhất giao tiếp

Hợp nhất

giao tiếp & công việc

Hợp nhất

giao tiếp & công việc

& công việc

Giao việc & làm việc tiện lợi

Quản lý và báo cáo sâu rộng

Chat trao đổi trực tiếp trên đầu việc

Nâng tầm

Excel & Google Sheet

Nâng tầm

Excel & Google Sheet

Chuẩn hóa vận hành

Standard Operating Procedure

Tự định nghĩa chức năng và các bước trong quy trình làm việc chuẩn hóa

Dễ đi vào đời sống hàng ngày. Mọi việc, mọi người dễ làm chuẩn, ít sai lệch.

Chuẩn hóa vận hành

Standard Operating Procedure

Chuẩn hóa vận hành

Standard Operating Procedure

Nâng tầm

Excel & Google Sheet

Tự định nghĩa chức năng và các bước trong quy trình làm việc chuẩn hóa

Dễ đi vào đời sống hàng ngày. Mọi việc, mọi người dễ làm chuẩn, ít sai lệch.

Chuẩn hóa vận hành

Standard Operating Procedure

Chuẩn hóa vận hành

Standard Operating Procedure

Tự tạo tính năng

No-code & Low-code

Các chức năng công việc theo nhu cầu và trí tưởng tượng riêng

Ai cũng tự tạo được, chỉ cần kéo thả, không-cần-code

Tự tạo tính năng

No-code & Low-code

Tự tạo tính năng

No-code & Low-code

Chuẩn hóa vận hành

Standard Operating Procedure

Các chức năng công việc theo nhu cầu và trí tưởng tượng riêng

Ai cũng tự tạo được, chỉ cần kéo thả, không-cần-code

Quản lý công việc. Vận hành doanh nghiệp.

Quản lý công việc. Vận hành doanh nghiệp.

Quản lý công việc. Vận hành doanh nghiệp.

Giao việc & làm việc, quản lý & báo cáo tình hình tiến độ. Các tính năng quản lý công việc mạnh mẽ, sâu rộng và có tính tuỳ biến cao, dễ dàng cấu hình đáp ứng nhu cầu riêng biệt của mỗi doanh nghiệp.

Giao việc & làm việc, quản lý & báo cáo tình hình tiến độ. Các tính năng quản lý công việc mạnh mẽ, sâu rộng và có tính tuỳ biến cao, dễ dàng cấu hình đáp ứng nhu cầu riêng biệt của mỗi doanh nghiệp.

Hợp nhất công việc & giao tiếp

Hợp nhất công việc & giao tiếp

Hợp nhất công việc & giao tiếp

Chat trao đổi trực tiếp nhanh chóng được trên từng đầu việc. Công việc ở đâu chat luôn ở đó, không còn phải di chuyển qua lại giữa các phần, các app khác nhau. Thông tin dữ liệu dữ liệu được hợp nhất ở một nơi và luồng công việc luôn thông suốt.

Hỏi đáp vì sao

Hỏi đáp vì sao

Hỏi đáp vì sao

Hợp nhất chat trực tiếp trên đầu việc là gì, khác với những tính năng chat phổ thông hiện có ra sao. Vì sao hợp nhất lại quan trọng đến vậy.

Đúng vậy, có comment trao đổi trên đầu việc xong rồi mọi người vẫn lôi việc đó qua chỗ chat khác để trao đổi. Bởi vì chat nó nhanh chóng tức thời nhận được tin mới hiện lên luôn chứ không phải F5 tải lại trang mới biết có nội dung mới như comment. Bên cạnh đó, để thực sự chat liền mạch được thì cần hệ thống Notification sâu rộng từ từ in-app notification cho tới push notification tức thời trên nhiều thiết bị, kể cả đang không mở xem app ra vẫn nhận được.
Có nhóm chat, kênh chat trong cùng một phần mềm thì tốt hơn là phải chuyển hẳn sang app chat khác. Nhưng vẫn là không chat trực tiếp được trên đầu việc và phải chuyển sang chỗ khác để chat. Như vậy thông tin dữ liệu công việc ở một nơi, còn các thông tin trao đổi vẫn về việc đó lại ở chỗ khác. Chat chung với nhiều việc khác trong một kênh hay nhóm chat chung thì và vài ngày sau sẽ trôi đi mất.

Tích hợp được với nhau là tốt hơn hoàn toàn rời rạc. Nhưng cần hiểu rằng một khi cần phải “tích hợp” hai thứ lại với nhau thì về bản chất đó là hai thứ sinh ra rời rạc và không liên quan tới nhau. Và “sợi dây tích hợp” nối hai thứ đó lại với nhau chỉ truyền tải được một phần nhỏ thông tin – tính năng giữa hai bên, ví dụ 20-30%. Đến khi làm việc sâu thì vẫn phải chuyển hẳn vào các phần mềm riêng đó.

Hợp nhất là ở một mức cao hơn hẳn một bậc so với tích hợp, vì nó sinh ra đã là một, là chính nó với đầy đủ tính chất cần có, không cần phải kết nối hay thao tác gì thêm.

Về trải nghiệm người dùng, hợp nhất sẽ tạo sự thông suốt liền mạch trong làm việc, tạo cảm giác dễ chịu & nâng cao hiệu quả cho nhân sự khi không phải di chuyển qua lại giữa các app khác nhau để trao đổi về cùng một vấn đề.

Về thông tin dữ liệu thì sẽ tập trung một nơi, có đầy đủ cả thông tin có cấu trúc tính năng của công việc và thông tin phi cấu trúc chat trao đổi tự do về việc đó. Các phần mềm chức năng sẽ tạo các dữ liệu có cấu trúc để quản lý công việc, và các dữ liệu có cấu trúc này thường chỉ chiếm khoảng ~30% giá trị thông tin trong một doanh nghiệp. Những dữ liệu phi cấu trúc dạng như trao đổi tự do qua chat, email, nói chuyện… sẽ chiếm tầm 70% giá trị thông tin này. Trước giờ khi chat trao đổi rời rạc thì phần giá trị dữ liệu này thường chỉ có giá trị trong vài ngày khi mới trao đổi, sau một tuần thường sẽ bị trôi đi mất, khó tìm lại. Khi hợp nhất chat trao đổi thẳng trên đầu việc được thì sẽ toàn bộ giá trị dữ liệu, dù có cấu trúc hay phi cấu trúc, đều được lưu trữ, quản lý và sử dụng lâu dài được.

Đúng vậy, có comment trao đổi trên đầu việc xong rồi mọi người vẫn lôi việc đó qua chỗ chat khác để trao đổi. Bởi vì chat nó nhanh chóng tức thời nhận được tin mới hiện lên luôn chứ không phải F5 tải lại trang mới biết có nội dung mới như comment. Bên cạnh đó, để thực sự chat liền mạch được thì cần hệ thống Notification sâu rộng từ từ in-app notification cho tới push notification tức thời trên nhiều thiết bị, kể cả đang không mở xem app ra vẫn nhận được.
Có nhóm chat, kênh chat trong cùng một phần mềm thì tốt hơn là phải chuyển hẳn sang app chat khác. Nhưng vẫn là không chat trực tiếp được trên đầu việc và phải chuyển sang chỗ khác để chat. Như vậy thông tin dữ liệu công việc ở một nơi, còn các thông tin trao đổi vẫn về việc đó lại ở chỗ khác. Chat chung với nhiều việc khác trong một kênh hay nhóm chat chung thì và vài ngày sau sẽ trôi đi mất.

Tích hợp được với nhau là tốt hơn hoàn toàn rời rạc. Nhưng cần hiểu rằng một khi cần phải “tích hợp” hai thứ lại với nhau thì về bản chất đó là hai thứ sinh ra rời rạc và không liên quan tới nhau. Và “sợi dây tích hợp” nối hai thứ đó lại với nhau chỉ truyền tải được một phần nhỏ thông tin – tính năng giữa hai bên, ví dụ 20-30%. Đến khi làm việc sâu thì vẫn phải chuyển hẳn vào các phần mềm riêng đó.

Hợp nhất là ở một mức cao hơn hẳn một bậc so với tích hợp, vì nó sinh ra đã là một, là chính nó với đầy đủ tính chất cần có, không cần phải kết nối hay thao tác gì thêm.

Về trải nghiệm người dùng, hợp nhất sẽ tạo sự thông suốt liền mạch trong làm việc, tạo cảm giác dễ chịu & nâng cao hiệu quả cho nhân sự khi không phải di chuyển qua lại giữa các app khác nhau để trao đổi về cùng một vấn đề.

Về thông tin dữ liệu thì sẽ tập trung một nơi, có đầy đủ cả thông tin có cấu trúc tính năng của công việc và thông tin phi cấu trúc chat trao đổi tự do về việc đó. Các phần mềm chức năng sẽ tạo các dữ liệu có cấu trúc để quản lý công việc, và các dữ liệu có cấu trúc này thường chỉ chiếm khoảng ~30% giá trị thông tin trong một doanh nghiệp. Những dữ liệu phi cấu trúc dạng như trao đổi tự do qua chat, email, nói chuyện… sẽ chiếm tầm 70% giá trị thông tin này. Trước giờ khi chat trao đổi rời rạc thì phần giá trị dữ liệu này thường chỉ có giá trị trong vài ngày khi mới trao đổi, sau một tuần thường sẽ bị trôi đi mất, khó tìm lại. Khi hợp nhất chat trao đổi thẳng trên đầu việc được thì sẽ toàn bộ giá trị dữ liệu, dù có cấu trúc hay phi cấu trúc, đều được lưu trữ, quản lý và sử dụng lâu dài được.

dùng thật thì 60k / người / tháng
dùng thật thì 60k / người / tháng
dùng thật thì 60k / người / tháng

Đủ đầy các app, từ mobile tới desktop

Đủ đầy các app, từ mobile tới desktop

Đủ đầy các app, từ mobile tới desktop

Với những ứng dụng công việc trọng yếu, làm việc nhiều hàng ngày thì desktop app là điều tối quan trọng giúp làm việc ổn định, tập trung không bị phân tán bởi các nội dung khác trên trình duyệt web. Còn mobile app giúp nắm bắt công việc mọi lúc mọi nơi, tương tác phản hồi nhanh chóng.Tự tạo chức năng công việc

Tự tạo chức năng công việc

Tự tạo chức năng công việc

No-code/low-code cho phép bất kì nhân sự nào trong công ty cũng có thể tạo chức năng cho công việc mình cần (citizen developer). Trong ngày có ngay chức năng mới, không cần code, không cần thuê ngoài.Các mẫu chức năng ứng dụng

Các mẫu chức năng ứng dụng

Các mẫu chức năng ứng dụng

Các mẫu chức năng có sẵn trên trên Luklak, dùng được luôn. Được tạo nên bằng cách kéo thả định nghĩa logic và chính người dùng cũng có thể tự tạo ra các chức năng khác nhau theo nhu cầu của mình, một cách dễ dàng.

dùng thật thì 60k / người / tháng
dùng thật thì 60k / người / tháng
dùng thật thì 60k / người / tháng

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Các phần mềm thế hệ cũ hiện tại có tính chất đóng gói cứng tính năng, và rời rạc mỗi chức năng tách thành một phần mềm khác nhau. Hãy chạm vào các “niềm đau” bên dưới để mở ra thế hệ ứng dụng mới với tính chất “unified & universal ”.

Việc một nơi, chat một nẻo

Chuyển qua lại app phiền toái. Thông tin rời rạc, mỗi nơi một ít

Loạn kênh chat. Chat xong trôi luôn khó tìm lại thông tin
unified work & communication

chat trực tiếp trên từng đầu việc, thông tin tập trung một nơi

chat theo kênh với cấu trúc tổ chức liền mạch với mảng việc, bộ phận
Quá nhiều phần mềm rời rạc

Mỗi chức năng lại dùng một phần mềm riêng: Task, Chat, CRM, HRM…

Giao diện hành vi khác nhau, luồng việc không thông suốt, dữ liệu phân tán
unified & universal

hợp nhất nhiều chức năng công việc & chat trao đổi ở một nơi duy nhất

luồng công việc, dữ liệu, tương tác thông suốt, nâng cao hiệu quả làm việc
Dễ bắt đầu, khó về sau

Tính năng đóng gói sẵn. Dễ bắt đầu với ở phần cơ bản, phổ thông

Dùng lâu về sau muốn làm chức năng theo nhu cầu riêng thì khó
no-code & low-code

kéo thả tạo tính năng dễ dàng không cần code, ai cũng làm được

tự tạo tính năng đồng hành cùng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Các phần mềm thế hệ cũ hiện tại có tính chất đóng gói cứng tính năng, và rời rạc mỗi chức năng tách thành một phần mềm khác nhau. Hãy chạm vào các “niềm đau” bên dưới để mở ra thế hệ ứng dụng mới với tính chất “unified & universal”.

Việc một nơi, chat một nẻo

Chuyển qua lại app phiền toái. Thông tin rời rạc, mỗi nơi một ít

Loạn kênh chat. Chat xong trôi luôn khó tìm lại thông tin
unified work & communication

chat trực tiếp trên từng đầu việc, thông tin tập trung một nơi

chat theo kênh với cấu trúc tổ chức liền mạch với mảng việc, bộ phận
Quá nhiều phần mềm rời rạc

Mỗi chức năng lại dùng một phần mềm riêng: Task, Chat, CRM, HRM…

Giao diện hành vi khác nhau, luồng việc không thông suốt, dữ liệu phân tán
unified & universal

hợp nhất nhiều chức năng công việc & chat trao đổi ở một nơi duy nhất

luồng công việc, dữ liệu, tương tác thông suốt, nâng cao hiệu quả làm việc
Dễ bắt đầu, khó về sau

Tính năng đóng gói sẵn. Dễ bắt đầu với ở phần cơ bản, phổ thông

Dùng lâu về sau muốn làm chức năng theo nhu cầu riêng thì khó
no-code & low-code

kéo thả tạo tính năng dễ dàng không cần code, ai cũng làm được

tự tạo tính năng đồng hành cùng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Các phần mềm thế hệ cũ hiện tại có tính chất đóng gói cứng tính năng, và rời rạc mỗi chức năng tách thành một phần mềm khác nhau. Hãy chạm vào các “niềm đau” bên dưới để mở ra thế hệ ứng dụng mới với tính chất “unified & universal”.

Việc một nơi, chat một nẻo

Chuyển qua lại app phiền toái. Thông tin rời rạc, mỗi nơi một ít

Loạn kênh chat. Chat xong trôi luôn khó tìm lại thông tin
unified work & communication

chat trực tiếp trên từng đầu việc, thông tin tập trung một nơi

chat theo kênh với cấu trúc tổ chức liền mạch với mảng việc, bộ phận
Quá nhiều phần mềm rời rạc

Mỗi chức năng lại dùng một phần mềm riêng: Task, Chat, CRM, HRM…

Giao diện hành vi khác nhau, luồng việc không thông suốt, dữ liệu phân tán
unified & universal

hợp nhất nhiều chức năng công việc & chat trao đổi ở một nơi duy nhất

luồng công việc, dữ liệu, tương tác thông suốt, nâng cao hiệu quả làm việc
Dễ bắt đầu, khó về sau

Tính năng đóng gói sẵn. Dễ bắt đầu với ở phần cơ bản, phổ thông

Dùng lâu về sau muốn làm chức năng theo nhu cầu riêng thì khó
no-code & low-code

kéo thả tạo tính năng dễ dàng không cần code, ai cũng làm được

tự tạo tính năng đồng hành cùng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp

ứng dụng thế hệ mới: unified & universal

ứng dụng thế hệ mới: unified & universal

ứng dụng thế hệ mới: unified & universal

nếu có một đơn vị lõi với logic đủ sâu sắc, tự nhiên và phổ quát thì từ đó bạn sẽ tạo ra được vô hạn những chức năng, ứng dụng khác nhau, như lắp ghép những miếng lego vậy. luklak là ứng dụng thế hệ mới với tính chất “unified & universal” giúp người dùng có thể tự tạo ra các chức năng công việc khác nhau cho riêng mình, hợp nhất mọi thứ ở một nơi. tính chất “unified & universal” đó được tạo nên từ những “miếng ghép lego” cơ bản cốt lõi như dưới đây.


issue là đơn vị cốt lõi trong luklak – universal smart object. mọi đối tượng chức năng trong luklak như một task trong task management, một customer trong crm, một employee trong hris… đều được tạo nên tự universal smart object này.

với mỗi hiện thân của issue thành một chức năng công việc cụ thể thì người dùng có thể tự định nghĩa các thông tin dữ liệu và chức năng thông qua custom field & view, workflow, automation, filter, dashboard, permission, notification… mà không cần code.

luklak natural query language (nql) cho phép truy vấn và tổng hợp mọi khía cạnh dữ liệu được định nghĩa ở issue – universal smart object. bản thân các tính năng luklak làm ra cũng dùng nql để truy vấn dữ liệu chứ không gọi thẳng sql vào database.

luklak nql mạnh mẽ sâu rộng nhưng lại được thiết kế như một ngôn ngữ tự nhiên để mọi người đều dùng được dễ dàng mà không cần biết kĩ thuật, giúp phổ cập tính chất làm việc bằng dữ liệu xuống tới mọi nhân sự. chính nql này cũng cho phép người dùng tự tổng hợp dữ liệu tạo ra bất kì dashboard nào mình cần.

khi universal data unit bên trong cho phép định nghĩa nhiều chức năng làm việc khác nhau thì tương ứng sẽ cần một unified ui/ux hợp nhất cho phép làm nhiều việc khác nhau trên cùng cùng một logic và giao diện màn hình.

unified ui/ux giúp người dùng luôn làm việc một cách thông suốt, dễ dàng với những thao tác quen thuộc, cho mọi việc.

buổi bình minh của ứng dụng thế hệ ba trên thế giới đã có thể hợp nhất nhiều chức năng ở một hệ thống duy nhất, nhưng chưa có hệ thống nào hợp nhất được cả việc chat trao đổi giao tiếp vào cùng. chỉ duy có luklak đã mang hai thế giới chức năng (dữ liệu có cấu trúc) và trao đổi tương tác (dữ liệu phi cấu trúc) hợp nhất làm một.

doanh nghiệp trước giờ vẫn quản lý được các dữ liệu có cấu trúc trong các ứng dụng chức năng. nhưng dữ liệu có cấu trúc chỉ chiếm ~30% tổng giá trị thông tin dữ liệu trong doanh nghiệp. 70% còn lại là dữ liệu phi cấu trúc nằm ở các thông tin trao đổi tự do, chat, email phân tán thường bị bỏ trôi dần biến mất… cho đến khi luklak.

quy trình chuẩn hoá chính là trái tim, là yếu tố cốt lõi để xây dựng và vận hành hệ thống. với nhiều app khác thì workflow là tính năng đặc thù, là hẳn một app riêng và chỉ ở app đó mới có tính năng workflow đó. còn ở luklak thì workflow là thuộc tính phổ quát, mặc của issue (universal smart object) nên tất cả các công việc, chức năng tạo nên từ issue, dù lớn hay nhỏ, đều có workflow.

luklak workflow cho phép kéo thả định nghĩa các status, transition một cách dễ dàng, tạo nên workflow trực quan và chặt chẽ. nhân sự đang làm bất kì việc gì cũng có workflow đi kèm để hình dung ngay được chu trình là như nào và làm theo chuẩn.

các tính năng đi cùng mỗi transition như validation, postfunction (action before, during, after a transition) giúp kiểm soát quy trình một cách chặt chẽ. automation sẽ giúp kết nối nhiều bước trong một quy trình, nhiều quy trình khác nhau thành một hệ thống thông suốt business process management/ automation.

phần lớn các ứng dụng chỉ có các mức phân quyền đơn giản như quyền view, edit, delete. trong khi permision scheme của luklak có độ phân giải rất cao với hơn 20 quyền khác nhau có thể tuỳ chỉnh đáp ứng bất kì nhu cầu truy cập và kiểm soát thông tin nào.

tương tự với notification, luklak cho phép định nghĩa, tuỳ biến cài đặt notification xuống đến từng event nhỏ nhất diễn ra với một issue, đối tượng nào (user, group, role) sẽ nhận được notification khi có event nào diễn ra (create, edite, delete, update, transition, add attachment, change start/due date or assignee/ supversior, new chat message…)

issue là đơn vị cốt lõi trong luklak – universal smart object. mọi đối tượng chức năng trong luklak như một task trong task management, một customer trong crm, một employee trong hris… đều được tạo nên tự universal smart object này.

với mỗi hiện thân của issue thành một chức năng công việc cụ thể thì người dùng có thể tự định nghĩa các thông tin dữ liệu và chức năng thông qua custom field & view, workflow, automation, filter, dashboard, permission, notification… mà không cần code.

luklak natural query language (nql) cho phép truy vấn và tổng hợp mọi khía cạnh dữ liệu được định nghĩa ở issue – universal smart object. bản thân các tính năng luklak làm ra cũng dùng nql để truy vấn dữ liệu chứ không gọi thẳng sql vào database.

luklak nql mạnh mẽ sâu rộng nhưng lại được thiết kế như một ngôn ngữ tự nhiên để mọi người đều dùng được dễ dàng mà không cần biết kĩ thuật, giúp phổ cập tính chất làm việc bằng dữ liệu xuống tới mọi nhân sự. chính nql này cũng cho phép người dùng tự tổng hợp dữ liệu tạo ra bất kì dashboard nào mình cần.

khi universal data unit bên trong cho phép định nghĩa nhiều chức năng làm việc khác nhau thì tương ứng sẽ cần một unified ui/ux hợp nhất cho phép làm nhiều việc khác nhau trên cùng cùng một logic và giao diện màn hình.

unified ui/ux giúp người dùng luôn làm việc một cách thông suốt, dễ dàng với những thao tác quen thuộc, cho mọi việc.

buổi bình minh của ứng dụng thế hệ ba trên thế giới đã có thể hợp nhất nhiều chức năng ở một hệ thống duy nhất, nhưng chưa có hệ thống nào hợp nhất được cả việc chat trao đổi giao tiếp vào cùng. chỉ duy có luklak đã mang hai thế giới chức năng (dữ liệu có cấu trúc) và trao đổi tương tác (dữ liệu phi cấu trúc) hợp nhất làm một.

doanh nghiệp trước giờ vẫn quản lý được các dữ liệu có cấu trúc trong các ứng dụng chức năng. nhưng dữ liệu có cấu trúc chỉ chiếm ~30% tổng giá trị thông tin dữ liệu trong doanh nghiệp. 70% còn lại là dữ liệu phi cấu trúc nằm ở các thông tin trao đổi tự do, chat, email phân tán thường bị bỏ trôi dần biến mất… cho đến khi luklak.

quy trình chuẩn hoá chính là trái tim, là yếu tố cốt lõi để xây dựng và vận hành hệ thống. với nhiều app khác thì workflow là tính năng đặc thù, là hẳn một app riêng và chỉ ở app đó mới có tính năng workflow đó. còn ở luklak thì workflow là thuộc tính phổ quát, mặc của issue (universal smart object) nên tất cả các công việc, chức năng tạo nên từ issue, dù lớn hay nhỏ, đều có workflow.

luklak workflow cho phép kéo thả định nghĩa các status, transition một cách dễ dàng, tạo nên workflow trực quan và chặt chẽ. nhân sự đang làm bất kì việc gì cũng có workflow đi kèm để hình dung ngay được chu trình là như nào và làm theo chuẩn.

các tính năng đi cùng mỗi transition như validation, postfunction (action before, during, after a transition) giúp kiểm soát quy trình một cách chặt chẽ. automation sẽ giúp kết nối nhiều bước trong một quy trình, nhiều quy trình khác nhau thành một hệ thống thông suốt business process management/ automation.

phần lớn các ứng dụng chỉ có các mức phân quyền đơn giản như quyền view, edit, delete. trong khi permision scheme của luklak có độ phân giải rất cao với hơn 20 quyền khác nhau có thể tuỳ chỉnh đáp ứng bất kì nhu cầu truy cập và kiểm soát thông tin nào.

tương tự với notification, luklak cho phép định nghĩa, tuỳ biến cài đặt notification xuống đến từng event nhỏ nhất diễn ra với một issue, đối tượng nào (user, group, role) sẽ nhận được notification khi có event nào diễn ra (create, edite, delete, update, transition, add attachment, change start/due date or assignee/ supversior, new chat message…)

các giải pháp ứng dụng

các giải pháp ứng dụng

các giải pháp ứng dụng

với tư duy thiết kế hệ thống mới và sâu rộng, luklak cung cấp những ứng dụng chức năng có sẵn dùng luôn cho vận hành công việc của doanh nghiệp, cũng như khả năng phát triển chức năng ứng dụng riêng cho doanh nghiệp một cách linh hoạt, tiết kiệm thời gian và chi phí.

hợp nhất quản lý & làm việc hàng ngày với chat trao đổi tương tác thông suốt ở một nơi. không còn rời rạc việc một nơi chat một nẻo.
với đơn vị cơ bản universal smart object mạnh mẽ bên trong, và cấu trúc thông tin dữ liệu hiển thị ra ngoài tương đồng với excel, google sheet thì có thể chuyển toàn bộ các thông tin dữ liệu đang làm trên excel, google sheet lên luklak. vừa giữ nguyên được dữ liệu quen thuộc, vừa kết hợp với những tính năng mới của luklak, làm việc trên một hệ thống.
chuẩn hoá mọi công việc quan trọng trong doanh nghiệp với workflow trực quan. đi vào đời sống vận hành hàng ngày sâu sát khi mọi việc, mọi người đều làm việc trên workflow chuẩn hoá đó. ở văn phòng hay đi ra ngoài thực địa đều làm được theo chuẩn với desktop app và mobile app.
không cần biết code/ viết code mà vẫn tự tạo được các chức năng công việc đặc thù mình muốn. ai cũng làm được chỉ bằng thao tác kéo thả. trong 1-2 ngày là tự làm xong chức năng mình muốn, không tốn chi phí như thuê ngoài.
toàn bộ nền tảng, tính năng unified & universal bên dưới backend của luklak sẽ được cấp thành api dịch vụ để bạn có thể làm ứng dụng riêng của mình. sử dụng luklak universal smart object để định nghĩa các thông tin dữ liệu và tính năng mong muốn một cách nhanh chóng mà không cần code. có sẵn các phần về cloud storage, user authetication, permision, push notification…
bạn chỉ cần tập trung làm user interface, client-side logic cho mobile app & web app khi mọi thứ khó nhọc bên dưới backend đã được luklak xử lý hết. rút ngắn được 70% thời gian và công sức làm app, tăng tốc độ ra thị trường, đưa vào ứng dụng.
chỉ 60k / tài khoản / tháng
dùng thật thì 60k / người / tháng
chỉ 60k / tài khoản / tháng
dùng thật thì 60k / người / tháng
hợp nhất quản lý & làm việc hàng ngày với chat trao đổi tương tác thông suốt ở một nơi. không còn rời rạc việc một nơi chat một nẻo.
với đơn vị cơ bản universal smart object mạnh mẽ bên trong, và cấu trúc thông tin dữ liệu hiển thị ra ngoài tương đồng với excel, google sheet thì có thể chuyển toàn bộ các thông tin dữ liệu đang làm trên excel, google sheet lên luklak. vừa giữ nguyên được dữ liệu quen thuộc, vừa kết hợp với những tính năng mới của luklak, làm việc trên một hệ thống.
chuẩn hoá mọi công việc quan trọng trong doanh nghiệp với workflow trực quan. đi vào đời sống vận hành hàng ngày sâu sát khi mọi việc, mọi người đều làm việc trên workflow chuẩn hoá đó. ở văn phòng hay đi ra ngoài thực địa đều làm được theo chuẩn với desktop app và mobile app.
không cần biết code/ viết code mà vẫn tự tạo được các chức năng công việc đặc thù mình muốn. ai cũng làm được chỉ bằng thao tác kéo thả. trong 1-2 ngày là tự làm xong chức năng mình muốn, không tốn chi phí như thuê ngoài.
toàn bộ nền tảng, tính năng unified & universal bên dưới backend của luklak sẽ được cấp thành api dịch vụ để bạn có thể làm ứng dụng riêng của mình. sử dụng luklak universal smart object để định nghĩa các thông tin dữ liệu và tính năng mong muốn một cách nhanh chóng mà không cần code. có sẵn các phần về cloud storage, user authetication, permision, push notification…
bạn chỉ cần tập trung làm user interface, client-side logic cho mobile app & web app khi mọi thứ khó nhọc bên dưới backend đã được luklak xử lý hết. rút ngắn được 70% thời gian và công sức làm app, tăng tốc độ ra thị trường, đưa vào ứng dụng.
dùng thật thì 60k / người / tháng