Sự tiến hóa của tự động hóa quy trình

Từ lộn xộn & chậm trễ đến chuẩn hóa và tăng tốc vận hành với hệ thống nocode & lowcode hoàn toàn mới. Tự động hóa quy trình toàn diện cho mọi công việc từ văn phòng đến nhà máy, thực địa.
chuẩn hóa & tự động hóa quy trình

Bệ phóng năng suất với chuẩn hóa & tự động hóa quy trình

Tạm biệt những lần quy trình chết cứng trên giấy, công việc ù ứ không biết tắc ở đâu, trên chờ đề xuất, dưới chờ phê duyệt và hệ thống vận hành lủng thủng

Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ

Tự động hóa tăng tốc vận hành

Triển khai dễ dàng với nocode & lowcode

nocode & lowcode tự tạo chức năng

Chuẩn hóa quy trình,
nâng cấp vận hành

Thiết kế quy trình trực quan & chặt chẽ cho mọi công việc. Không còn vận hành lủng thủng, nâng cao chất lượng đầu ra của toàn tổ chức.

xác định quy trình & luồng việc
Dễ dàng kéo thả định nghĩa quy trình công việc với các bước thực hiện và lưu đồ trực quan & chặt chẽ.

Làm BPM, SOP, CMMS theo ý muốn, chuẩn hóa mọi quy trình nghiệp vụ.

chuẩn hóa dữ liệu đầu vào
Xây dựng bộ custom field đi kèm bất cứ loại công việc nào, với đa dạng các loại dữ liệu cần thiết. Đảm bảo đầu việc có đầy đủ thông tin, không cần nhớ phải điền những gì.

điều kiện & quyền hạn trong quy trình
Cài đặt điều kiện xác định rõ ai là người được chuyển bước trong quy trình. Kiểm tra đầy đủ các trường thông tin & các đầu việc liên quan đã hoàn thành chưa.
Tránh vượt quá quyền hạn, tránh sai sót và thiệt hại.

hướng dẫn triển khai từng bước trong quy trình
Mỗi quy trình đều có hướng dẫn tổng quan đi kèm, và hướng dẫn cụ thể ở từng bước. Việc đến tay ai, đến bước nào đều có thể được tài liệu hóa chặt chẽ. Nhân sự làm theo được luôn, quên thì xem lại ngay đúng bối cảnh. Bớt làm sai & đổ lỗi cho nhau.


Không còn tình trạng quy trình công việc ở một nơi, trao đổi lại mang ra app chat khác.


Mọi thông tin về công việc & các trao đổi, giao tiếp hợp nhất một nơi. Dữ liệu không phân tán, trải nghiệm liền mạch.

báo cáo tiến độ & phát hiện điểm nóngCó sẵn báo cáo mặc định giúp và báo cáo tự tạo linh hoạt giúp nắm bắt, đánh giá & phân tích theo thời gian thực.


Phát hiện điểm nóng nhanh, đánh giá công bằng, biết rõ lỗ hổng để tối ưu quy trình.

live chat on tasks
convert chat to task
task reminder
pin chat & task
unified inbox & notification
activity newsfeed
task & custom issue type
custom dashboard
instant & saved filter
universal workflow
universal automation
multi-layer organization
live chat on tasks
task & custom issue type
convert chat to task
custom dashboard
task reminder
instant & saved filter
pin chat & task
universal workflow
unified inbox & notification
universal automation
activity newsfeed
multi-layer organization

Quy trình thông suốt
trong mọi chức năng công việc

Ngoài kia, workflow là một app rời riêng, chỉ vào đó mới có. Ở đây, luklak workflow chạy thông suốt trên mọi chức năng công việc. Từ lõi workflow này, làm được BPM, SOP, CMMS linh hoạt, như ví dụ bên dưới.

SOP - Standard Operating Procedure
CMMS - Computerized maintenance management system
task & project management
asset tracking
request & approval
construction management
HRM
inventory
tracking
advanced CRM
manufacturing supervision
IT helpdesk
equipment maintenance
employee onboarding
supply chain operation
creative & design
customer service
marketing campaign
expense tracker
product development
contract management
social media planner
roadmap management